Holiday Detector منفذیاب

معرفی منفذیاب

به طور کلی عایقکاری لوله ها بدو روش گرم یا سرد انجام می گیرد که روش مورد نظر در شرایط خصوصی و شرح مختصر کار ذکر گردیده است .پس از پاک کردن لوله پرایمر خورده از آثار گرد و خاک و گل تا حد ممکن پرایمر اولیه با ماشین برس باید لوله را با ماشین پرایمر زنی ، مجدداً پرایمر زد . باید دقت شود تا قسمت های جوشکاری شده نیز کاملاً آغشته به پرایمر شوند . سپس بر طبق دستورا لعمل توسط ماشین نوار پیچی ، عملیات عایقکاری انجام می شود .تمام قسمت های لوله بعد از نوار پیچی خارجی باید به وسیله دستگاه منفذ یاب که مورد تائید ناظر نیز قرار گرفته است آزمایش شود . سرعت حرکت الکترود دستگاه بر روی لوله نباید بیش از 3/0 متر در ثانیه باشد . به منظور جلوگیری از آسیب دیدن پوشش لوله لازم است الکترود دستگاه بر روی هیچ یک از قسمت های لوله توقف ننماید .

به منظور تعیین میزان واقعی ولتاژ مورد لزوم برای آزمایش با دستگاه منفذ یاب لازم است ابتدا قسمتی از لوله را با 50 درصد رویهم پیچی ( OVER LAP ) با نوار زیرین عایقکاری نمود سپس با نوک تیز سوزنی سوراخی در آن ایجاد کرد به طوری که سوزن پس از حرکت دادن الکترود دستگاه ، بر روی نقطه سوراخ شده باید به تدریج ولتاژ دستگاه را افزایش داد تا به حدی که جرقه بین الکترود و لوله در نقطه سوراخ شده ایجاد گردد .

سازنده: Elmed
منفذیاب ISOTEST ACT 35
سازنده: Elmed
منفذیاب ISOTEST 4S
سازنده: Elmed
منفذیاب ایستگاهی ISOTEST ACT P2
Copyright www.webdesigner-profi.de