Thickness Measurement ضخامت سنج

معرفی ضخامت سنج رنگ و فلز

یکی از موارد بسیار مهم در حوزه کنترل کیفیت اندازه گیری، ثبت و تعیین دقیق ضخامت اجسام و پوشش آنها به وسیله ضخامت سنج می باشد و وجود هر گونه عیب در ضخامت پوشش می تواند منجر به خوردگی، زنگ زدگی و از بین رفتن قطعه گردد، به همین دلیل می بایست از ضخامت سنج های دقیق و کاربردی جهت اندازه گیری ضخامت فلز یا رنگ استفاده نمود. یکی از پوشش های بسیار کاربردی در صنعت ساختمان و خودرو پوشش دوگانه می باشد که شامل یک پوشرنگ (پوشش پلاستیکی) بر روی صفحات فلزی گالوانیزه هستند.

 

سازنده: Hitachi
ضخامت سنج رنگ و پوشش مدل CMI155
سازنده: Hitachi
ضخامت سنج رنگ و پوشش مدل CMI157
سازنده: Hitachi
ضخامت سنج رنگ و پوشش مدل CMI255
سازنده: Hitachi
ضخامت سنج رنگ و پوشش مدل CMI257
سازنده: Hitachi
ضخامت سنج رنگ و پوشش مدل CMI730
سازنده: PCE Instruments
ضخامت سنج رنگ خودرو PCE-CT 25
سازنده: Kang Meter Technology
ضخامت سنج KT-560
سازنده: NDT Systems
ضخامت سنج TG210
سازنده: NDT Systems
ضخامت سنج TG900
سازنده: NDT Systems
ضخامت سنج TG110-DL
سازنده: CorDEX
ضخامت سنج مدل UT5000
Copyright www.webdesigner-profi.de