Phased Array & TOFD آرایه فازی

معرفی آرایه فازی

تکنولوژی Phased Array ارائه دهنده یک مزیت تکنیکی در بازرسی جوش در مقایسه با روش قدیمی التراسونیک است .پرتو صوتی در Phased Array توانایی راهنمایی شدن، اسکن کردن، پیچ خوردن و متمرکز شدن را به صورت الکترونیکی دارد. توانایی راهنمایی شدن پرتو، زاویه های پرتوهای انتخابی را به گونه ای هدایت می کند که در حین حرکت به صورت عمودی به بعضی عیوب قابل پیش بینی برخورد کرده و آنها را نمایان می سازد که این امر خصوصا” در مورد LOF قابل بیان است .تمرکز الکترونیکی این قابلیت را ایجاد می کند که شکل و اندازه عیوب در محلهایی که انتظار داریم را نمایش دهد.بنابراین تکنیک Phased Array  قابلیت عیب را در حداقل زمان ممکن می سازد.
Phased Array از مقداری کریستال استفاده می کند که هر یک از آنها به سیمی متصل است و قطع و وصل  میشود و بر حسب زمان کار می کنند. این کریستال ها می توانند در گروه های ۴ تا۳۲ و بیشتر کار کنند و معمولا” برای خطوط لوله از ۱۶ کریستالی استفاده میشود و همچنین برای سهولت هر چه بیشتر استفاده کننده میتوان جهت استفاده زمان تاخیر را از اپراتور دریافت کند.

سازنده: ZETEC
عیب یاب آرایه فازی Dynaray
سازنده: Olympus
فیز اری OmniScan MX2
سازنده: Doppler
عیب یاب آرایه فازی PHASCAN
سازنده: ZETEC
عیب یاب آرایه فازی Topaz16
سازنده: ZETEC
عیب یاب آرایه فازی Topaz32
سازنده: ZETEC
نرم افزار پردازش و آنالیز التراسونیک UltraVision 3
سازنده: ZETEC
عیب یاب آرایه فازی Zircon
Copyright www.webdesigner-profi.de