Detergent تست مواد شوینده

معرفی تست مواد شوینده

مواد شوینده صنعتی با ساختاری شیمیایی وبه منظور بالا بردن سطح کیفی عملیات نظافتی در محیط های گوناگون صنعتی ، تجاری ، اداری ، آموزشی و بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار می گیرند. شیوه ی کار این مواد شوینده صنعتی ، دقیقاً مشابه با عملکرد صابون در از بین بردن کثیفی ها می باشد اما با شدتی به مراتب بالا تر و کیفیتی مطلوب تر . این تشابه از لحاظ کارکرد شیمیایی ماده می باشد به گونه ای که ذرات ماده شوینده با حل کردن مولکول های چربی در خود آن ها را از محیط جدا کرده و بوسیله ی آب شسته و محیط را پاکیزه می نماید. از مواد شوینده به طور کلی می توان در کنار دستگاه های نظافت صنعتی به عنوان مکمل جهت دستیابی به پاکیزگی حداکثری استفاده نمود و زمینه را در ایجاد محیطی سالم و بهداشتی مهیا ساخت.دستگاه ترگوتومتر به منظور انجام آزمون پودر شوینده مطابق با استاندارد ملی 2040 پودر لباس شویی مورد اسیتفاده قرار میگیرد.

سازنده: Copley scientific
ترگتومتر Tergotometer
Copyright www.webdesigner-profi.de